ESPORT AMB FAMÍLIA


L'esport i l'activitat física, ha agafat un pes molt important a la societat actual, en la nostra vida quotidiana, tant per la millora de la condició físíca, com per relacionar-se amb altres persones o per esbargir-se de la feina diaria.
Per aquest motiu obrim el Pavelló Esportiu de Llers, els dissabtes al matí, amb l'objectiu de proporcionar un espai de trobada familiar en un entorn esportiu i saludable, a més de reforçar el vincle afectiu de les famílies a través de l’activitat física, l’esport i la diversió.