ESPORT PER A JOVES


Conjunt d’activitats organitzades per promocionar l’esport i l’activitat física entre els joves de la població. Les finalitats d’aquest programa és, a part d’intentar ocupar el temps lliure dels participants, proporcionar un espai de trobada saludable, fomentant així, la pràctica esportiva habitual per la millora de la seva condició física.